۰۹ اردیبهشت ۱۳۸۸

عوامل موثر بر آلودگی هوا

عواملي كه بر آلودگي هوا تأثير مي‌گذارند به شرح ذيل مي‌باشند. -‌ خصوصيات هواشناسي پارامترهاي جوي مانند سرعت و جهت باد، شيب عمودي دما، رطوبت نسبي و غيره يك منطقه، آلودگي هوا را تحت تأثير قرار داده و باد با حركت افقي آلاينده را حمل و جابجا خواهد نمود. غلظت

0