۲۱ مهر ۱۳۹۳

اقتصاد و بازرگانی جهان: «اصلاحات در راه آهن ژاپن» بهسازی ساختار راه آهن ملی ژاپن

      نام فایل اقتصاد و بازرگانی جهان: «اصلاحات در راه آهن ژاپن» بهسازی ساختار راه آهن ملی ژاپن منبع – فرستنده مرضیه باریکانی، دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانلود دریافت فایل lبصورت PDF

0
۱۹ مهر ۱۳۹۳

قطار شهری اصلی ترین راهبرد حمل و نقل پایدار

      نام فایل قطار شهری اصلی ترین راهبرد حمل و نقل پایدار منبع – فرستنده مرضیه باریکانی، دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانلود دریافت فایل lبصورت PDF

0
۰۲ مهر ۱۳۹۳

برترین متروهای دنیا از سایت فناوری اطلاعات شهرداری شیراز

      نام فایل برترین متروهای دنیا از سایت فناوری اطلاعات شهرداری شیراز منبع www.rai.ir فرستنده مهدی جوکار دانلود دریافت فایل lبصورت PDF

0
۰۱ مهر ۱۳۹۳

ریل‌هایی از دیوار چین تا اروپا

تین نیوز| GEFCO كه یك شركت فرانسوی تخصصی خودروسازی و لجستیك صنعتی است، یك سرویس درب به درب حمل و نقل ریلی مابین چین و اروپا راه اندازی نمود. این خط آهن كه هم اكنون به طور برنامه‌ریزی نشده، سرویس دهی می‌كند؛ امكان بارگیری مستقیم بارهای اقیانوسی جمع آوری شده

0
۲۴ شهریور ۱۳۹۳

اصول عملیاتی اولیه

      نام فایل اصول عملیاتی اولیه منبع www.rai.ir فرستنده مرضیه باریکانی، دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانلود دریافت فایل lبصورت PDF

0
۲۳ شهریور ۱۳۹۳

مزایای مریت و پریفس

      نام فایل مزایای مریت و پریفس منبع www.rai.ir فرستنده مرضیه باریکانی، دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانلود دریافت فایل lبصورت PDF

0
۱۹ شهریور ۱۳۹۳

حاكميت و برخي فعاليتهاي مسافري در اروپا و آسيا

      نام فایل حاكميت و برخي فعاليتهاي مسافري در اروپا و آسيا منبع www.rai.ir فرستنده مرضیه باریکانی، دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانلود دریافت فایل بصورت PDF

0
۱۸ شهریور ۱۳۹۳

سيستم پيشرفته صدور بليط در اروپا و آسيا

      نام فایل سيستم پيشرفته صدور بليط در اروپا و آسيا منبع www.rai.ir فرستنده مرضیه باریکانی، دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانلود دریافت فایل بصورت PDF

0
۰۹ شهریور ۱۳۹۳

مصرف کننده شبکه های متروی تهران لندن توکیو و پاریس

      نام فایل مصرف کننده شبکه های متروی تهران لندن توکیو و پاریس منبع – فرستنده مرضیه باریکانی، دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانلود دریافت فایل بصورت PDF

0
۱۳ مرداد ۱۳۹۳

مترو معیار سرزندگی شهری

      نام فایل مترو معیار سرزندگی شهری دانلود دریافت فایل بصورت PDF

0