۱۹ فروردین ۱۳۹۱

پیک و انواع آن

چهارشنبه ، ۲۸ بهمن ۱۳۸۸ ، ۱۴:۲۱ Courier (پيك) عبارت است از شركت يا شخصي كه جهت ارسال كالا، بسته، پيام و يا انجام خدمات سريع استخدام مي شود. اين شركت ها از شركت هاي پست بوسيله مواردي چون سرعت، امنيت، رديابي كالا، سرويسهاي تخصصي و جداگانه، زمانهاي تحويل قابل

0
۱۹ فروردین ۱۳۹۱

Rebound effect چیست؟

چهارشنبه ، ۴ آذر ۱۳۸۸ ، ۱۲:۳۷   افزایش مصرف ، ناشی از اقداماتی که باعث افزایش اثربخشی و کاهش هزینه های استفاده کنندگان است مثال عایق سازی یک خانه کاهش ۵۰ درصدی اتلاف گرما را به همراه دارد اما لزوماً منجر به کاهش ۵۰ درصدی در مصرف انرژی نمیشود

0
۱۹ فروردین ۱۳۹۱

Carsharing جایگزینی برای خودرو های شخصی

چهارشنبه ، ۱۳ آبان ۱۳۸۸ ، ۱۳:۱۲ یک گزینه حمل و نقل که با عضویت در آن اعضا میتوانند از خودروهای اشتراکی استفاده ساعتی و/يا مسافتي داشته باشند ، رزرو به صورت آنلاین یا تلفنی است سپس افراد با پیاده روی تا پارکینگ خودروها و باز کردن در خودور توسط

0
۱۹ فروردین ۱۳۹۱

مدیریت تقاضای سفر و استراتژی های آن

يكشنبه ، ۱۰ آبان ۱۳۸۸ ، ۱۶:۴۹     مدیریت تقاضای سفر چیست و استراتژی های آن چه هستند؟ مدیریت تقاضای سفریا مدیریت حرکت عبارت است از : افزایش کارایی سیستم حمل و نقل حرکت وسیله ای برای رسیدن به هدف نه خود هدف تاکید بر جابجایی افراد و کالاها

0