۱۴ دی ۱۳۹۳

بررسی تاثیرات دما و فیلتر آهک هیدراته در مقاومت شیارشدگی مخلوط های آسفالتی

      نام فایل بررسی تاثیرات دما و فیلتر آهک هیدراته در مقاومت شیارشدگی مخلوط های آسفالتی منبع – فرستنده مریم محمدی دانلود دریافت فایل lبصورت PDF

0
۱۰ دی ۱۳۹۳

تحلیل تغییرات تقاضا و اثرات آن در طراحی شبکه تغذیه کننده چند طریقه ای

      نام فایل تحلیل تغییرات تقاضا و اثرات آن در طراحی شبکه تغذیه کننده چند طریقه ای منبع – فرستنده مریم محمدی دانلود دریافت فایل lبصورت PDF

0
۱۹ آذر ۱۳۹۳

ارزیابی تاثیر وسایل نقلیه سنگین بر ترافیک

      نام فایل ارزیابی تاثیر وسایل نقلیه سنگین بر ترافیک منبع – فرستنده مریم محمدی دانلود دریافت فایل lبصورت PDF

0
۱۸ آذر ۱۳۹۳

ارایه مدل چند معیاره برای ارزیابی اثرات محیط زیست جاده های آسفالت

      نام فایل ارایه مدل چند معیاره برای ارزیابی اثرات محیط زیست جاده های آسفالت منبع – فرستنده مریم محمدی دانلود دریافت فایل lبصورت PDF

0
۱۱ آذر ۱۳۹۳

ارایه مدل چند معیاره برای ارزیابی اثرات محیط زیست جاده های آسفالت

      نام فایل ارایه مدل چند معیاره برای ارزیابی اثرات محیط زیست جاده های آسفالت منبع – فرستنده مریم محمدی دانلود دریافت فایل lبصورت PDF

0
۲۴ مهر ۱۳۹۳

بررسی شبکه معابر شهری در ارتباط با مورفولوژی شهری

      نام فایل بررسی شبکه معابر شهری در ارتباط با مورفولوژی شهری منبع – فرستنده مرضیه باریکانی، دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانلود دریافت فایل lبصورت PDF

0
۲۴ مهر ۱۳۹۳

بررسی شبکه معابر شهری در ارتباط با مورفولوژی شهری

      نام فایل بررسی شبکه معابر شهری در ارتباط با مورفولوژی شهری منبع – فرستنده مرضیه باریکانی، دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانلود دریافت فایل lبصورت PDF

0
۱۳ شهریور ۱۳۹۳

طرح هندسی خیابان های شهری

      نام فایل پاورپوینت روایت تصویری پیاده رو های شهری منبع – فرستنده مرضیه باریکانی، دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانلود دریافت فایل بصورت PDF

0
۲۳ مرداد ۱۳۹۳

تحلیل ترافیکی شبکه های درون شهری با استفاده از نرم افزار شبیه سازی Corsim

      نام فایل تحلیل ترافیکی شبکه های درون شهری با استفاده از نرم افزار شبیه سازی Corsim دانلود دریافت فایل بصورت PDF

0
۲۲ تیر ۱۳۹۳

ده گام کپنهاگ برای پیاده مداری

کپنهاگ، یکی از بزرگترین شهرهای پیاده دنیاست. اگرچه این شهر با شاخصه های میراث تاریخی ویژه اش همچون یک شبکه خیابانی قرون وسطایی باریک اعتبار یافته است اما به صورت مداوم در جهت بهبود کیفیت زندگی خیابانی خود در حال فعالیت بوده است. به گزارش پایگاه خبری شهر الکترونیک، در

0