تقاضای سفر

ارزیابي كارایي راھكارھاي مدیریت تقاضاي سفر در شھرھاي كشور

چكیده
در سالیان اخیر، گرایش به راه حلھاي مدیریتي در بحرانھا و مشكلات شھري افزایش یافته است. در این میان، مسایل و مشكلات مربوط به حمل ونقل، توجه ویژه اي را مي طلبد که در آن به مدیریت تسھیلات موجود به منظور رسیدن به حداكثر بازده توجه ميگردد. احداث تسھیلات پرھزینه جدید در دوره ھاي كوتاه مدت ممكن است پاسخگوي تقاضا باشد اما در درازمدت به علت بھبود سطح سرویس تسھیلات، باعث جذب تقاضاي اضافي و در نتیجه كاھش دوباره كیفیت مي شود. بنابراین ضمن احداث تسھیلات جدید براي پاسخگویي به افزایش جمعیت و گسترش شھرھا لازم است مدیریت سیستمھاي حمل ونقل به منظور تغییر در الگوي سفرھا و استفاده موثر از تسھیلات موجود انجام شود.برای مشاهده متن کامل کلیک فرمائید.  ۱٫۶MB


فرستنده: آقای مهندس سید احمد پاکزادیان

مطلب قبلی

ساعتی با کارکنان کارواش زنان/ در کارواش زنان اراده حرف اول را می‌زند

مطلب بعدی

گرانقیمت ترین خانه متحرک جهان

ar.basirian

ar.basirian

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *