افراد ناتوان جسمی - حرکتی

کاهش مشکلات جابجایی معلولین در داخل شهر

يكشنبه ، ۲۴ آبان ۱۳۸۸ ، ۱۲:۱۶

در حال حاضر تعداد معلولین در جهان، یک درصد از کل جمعیت را به خود اختصاص داده اند. بدلیل چنین روندي مسائل عدیده اي در حل مشکلات عمومی معلولین به عنوان یک قشر قابل توجه محسوس می باشد، زیرا به تناسب رشد جمعیت، معلولیت ها نیز در ابعاد مختلف رشد داشته است. از طرفی مشکلات ناشی از نواقص و کمبودهاي سیستم حمل و نقل شهري به صورت ترافیک نا مطلوب با عوارض ناخوشآیند و مضر جلوه گر می شود. هرشهروندي در زندگی روزمره خویش به نوعی با این مشکل مواجه است، معلولین که به عللی دچار ناتوانی یا کم توانی جسمی و یا ذهنی شده اند، در مقایسه با افراد سالم با مشکلات بیشتري در این رابطه مواجه می باشند. در برنامه ریزي حمل و نقل، یکی از عواملی که مورد ملاحظه قرار می گیرد، مسائل و نیازهاي معلولین می باشد. زیرا، یکنفر معلول نیز حق دارد، همانند سایر افراد جامعه، از تسهیلات آموزشی، درمانی، فرهنگی وغیره بهره مند شود. نابسامان بودن فضاي کالبد شهر و عدم انطباق آن با نیازها و خواسته هاي این گروه باعث منزوي شدن آنها می شود که در بلند مدت خسارتهاي اجتماعی و اقتصادي عظیمی وارد می سازد. فراهم آوردن وسایل رفت و آمد معلولین ازجمله وسایلی است که نه تنها مسئولین و مربیان توانبخشی، بلکه مسئولین و طراحان، کارخانه داران و سازندگان و

حتی قانونگذاران نیز باید آن را در نظر داشته باشند. لذا در این مقاله ضمن معرفی احتیاجهاي خاص معلولین ومشکلات جابجایی آنها، راهکارهایی براي بهبود وضع حمل ونقل معلولین در شهر ارائه خواهد شد.

جهت مشاهده متن کامل کلیک فرمایید .

مطلب قبلی

عابر پياده در ساماندهي حمل و نقل در محيط هاي شهري

مطلب بعدی

محدوده پارک مخصوص افراد ناتوان جسمی

ar.basirian

ar.basirian

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *