۱۲ آبان ۱۳۹۷

چگونه می توان سهم پیاده روی را در حمل و نقل شهری افزایش داد؟

چگونه می توان سهم پیاده روی را در حمل و نقل شهری افزایش داد؟ چه کسی مسول است؟ برای کسب اطلاعات بیشتر فایل تدوین شده توسط آقای تقی‌زاده در سال ۱۳۹۱ را از لینک زیر دانلود نمایید. متولي پياده مدار كردن شهرها

0
۰۹ آبان ۱۳۹۷

فرهنگ سازي ترافيك و مديريت واحد

براي فرهنگ‌سازي ترافيك؛ ده‌ها نهاد بايد با هم هماهنگ عمل كنند. فهرست مطالب: در كداميك از اقدامات فرهنگ سازي ترافيكي و جلوگيري از تخلفات موفق بوده‌ايم؟ در جلوگيري از كداميك از تخلفات موفق نبوده‌ايم؟ فرهنگ سازي را از كجا بايد آغاز كرد؟ مدير موثرترين است : تغيير نگرش اول توجه به

0
۰۳ خرداد ۱۳۹۰

مديريت واحد ترافيك پر زحمت ترين دوره‌اي كه تا بحال داشته‌ايم.

در پي تماس‌هاي متعدد از سوي شهردار‌ي‌هاي كشور، به استحضار مي‌رسانيم كه دوره مديريت واحد ترافيك مراحل تدوين نهايي خود را مي‌گذراند و هنوز آماده ارائه نشده است. از آنجائيكه اين دوره سه پيش نياز دارد و بدون گذراندن پيش نيازها، امكان ثبت نام افراد در دوره مديريت واحد ترافيك

0
۲۱ فروردین ۱۳۹۰

برگزاری دوره کوتاه مدت مدیریت واحد ترافیک

بعد از چند سال کار پژوهشی گسترده و بررسی تجارب کشورهای مختلف، تدوین دوره “مدیریت واحد ترافیک “به مراحل نهائی خود نزدیک شده است. مدیریت واحد ترافیک همواره از مطالب بحث انگیز رسانه ها، شوراهای شهر، شهرداری ها، مجلس، دولت و متخصصین بوده است وگاهی از آن تحت عنوان ”

0